Aktualności

    Awaria

 

 

Przepraszamy za utrudnianie związane z awarią telefonu. Usterka została zgłoszona w dniu 4.06.2019 r., natomiast czas oczekiwania na jej usunięcie określono na powyżej 7 dni.
Informujemy, że po usunięciu usterki będą funkcjonować dwa numery telefonów: +48 22 776 27 85 i +48 22 546 81 84.
Za utrudnienia przepraszamy.

    Informacja

 

 

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołominie
informuje, że w dniu 3 kwietnia 2019 roku (środa)
zapisy do specjalistów (psycholog, pedagog)

tylko na badania do wydania:
- orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
- orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych indywidualnych/zespołowych,
- opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
- opinii dotyczącej gotowości szkolnej,
- odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego,
- opinii dotyczącej zindywidualizowanej ścieżki kształcenia.

Pozostałe zapisy na rok szkolny 2018/2019 zostały wstrzymane.

                                                                                      Za utrudnienia przepraszamy
 

 Zaproszenie

 

 

 Zaproszenie

 

 

Starosta Wołomiński Adam Lubiak

 i Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołominie Mariola Kacprzak

ZAPRASZAJĄ

na konferencję

„Autyzm i zespół Aspergera - rozpoznanie i pomoc edukacyjno-terapeutyczna”,

która odbędzie się w sali Powiatowego Centrum Dziedzictwa i Twórczości w Wołominie przy ul. Orwida 20 w dniu 2 kwietnia 2019 roku w godzinach 09.30 – 15.00

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 28 marca 2019 roku,

pod numerem telefonu 22 787-43-01 w. 105

 

Program konferencji

9.30    Rejestracja uczestników.

9.45    Powitanie zgromadzonych gości-przemówienie Starosty Powiatu Wołomińskiego oraz Dyrektora Poradni   Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołominie.

10.00  „Diagnoza-model jakościowy i efektywny dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (autyzmu i zespołu Aspergera)” – Marta Jakubowska.

11.30  „Diagnoza nozologiczna autyzmu oraz zespołu Aspergera i co dalej?”- Marzena Czarnocka.

12.30  Przerwa kawowa.

13.00  „Dziecko z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w warunkach edukacji włączającej”- Liliana Zientecka.

14.30  Zakończenie konferencji.

 

PRELEGENCI:

Marta Jakubowska - Pedagog ogólny i specjalny. Terapeuta, od 6 lat pełniąca funkcję dyrektora Przedszkola Fundacji SYNAPSIS. Ukończyła dwuletnie Studium Pomocy Dzieciom z Autyzmem i ich Rodzinom prowadzone przez Fundację SYNAPSIS, dwuletni staż terapeutyczny prowadzony przez Fundację SYNAPSIS, dwuletnie szkolenie z zakresu terapii rodzin w nurcie systemowym, liczne szkolenia i kursy z zakresu diagnozy oraz terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Specjalizuje się we wsparciu Rodzin oraz prowadzeniu TUS dla osób z ZA i Autyzmem. Od 18 lat pracuje z osobami ze spektrum autyzmu (dziećmi, młodzieżą i dorosłymi) prowadząc zajęcia grupowe, należy również do zespołu diagnostycznego, prowadzi diagnozy nozologiczne oraz funkcjonalne, współpracuje z rodzicami osób ze spektrum. Od 13 lat należy do zespołu trenerów, prowadzi szkolenia, warsztaty oraz konferencje.

Lilana Zientecka - Trenerka zarządzania oświatą legitymująca się uprawnieniami do przeprowadzenia szkoleń dla dorosłych (Edukator Nr MEN 1012E/888/2001) z wieloletnim doświadczeniem zawodowym na wszystkich szczeblach administracji oświatowej (dyrektor szkoły, wizytator, pracownik administracji samorządowej). Praktyczne doświadczenie w zarządzaniu oświatą zdobyła pełniąc funkcję dyrektora biura edukacji, sekretarza gminy i v-ce burmistrza. Autorka wielu publikacji z zakresu szeroko rozumianego zarządzania oświatą a także licznych projektów szkoleniowych adresowanych do dyrektorów jednostek oświatowych i pracowników samorządowych. Specjalizuje się w trzech obszarach tematycznych: implikacja nowego prawa oświatowego, finansowanie zadań oświatowych i budowanie lokalnych systemów wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W 1997 r. za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej. W latach 2010-2015, trenerka projektu systemowego realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji „Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym”, a w latach 2016 i 2017 projektu „Zarządzania oświatą w samorządach”. W październiku 2015 roku powołana przez Prezydenta RP w skład Narodowej Rady Rozwoju uczestniczy w pracach sekcji „Edukacja, młode pokolenie i sport” oraz w sekcji „Samorząd”. W październiku 2017 r. powołana przez Ministra Edukacji Narodowej w skład Zespołu ds. opracowania modelu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Marzena Czarnocka –  Doświadczenie zawodowe jako nauczyciel języka polskiego, wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej; neurologopeda. Obecnie dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej. W zakresie realizowanych zadań zawodowych współpracuje z dyrektorami i nauczycielami oraz rodzicami dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Przewodnicząca Dzielnicowego Centrum ds. Integracji. Autorka licznych publikacji w zakresie organizacji kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Członek zespołu MEN do spraw opracowania modelu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration from FCT