Diagnoza

prowadzona w szczególności w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz wskazania sposobu rozwiązania tego problemu

Terapia

zajęcia terapii pedagogicznej – indywidualne lub w małych grupach
osoby prowadzące: mgr Bogusława Brzezińska, mgr Agnieszka Banaszek, mgr Jowita Szabelska-Żołnierzak, mgr Barbara Wardaszko
zajęcia, konsultacje logopedyczne – indywidualne
osoby prowadzące: mgr Elżbieta Rafalik, mgr Anna Dobrowolska-Gaj
rozwijanie kompetencji matematycznych dzieci 7-9-letnich klasy 1-3 SP – autorski program edukacyjno–terapeutyczny w szczególności dla dzieci o obniżonym poziomie myślenia arytmetycznego, grafomotoryki lub funkcji wzrokowo-przestrzennych z wykorzystaniem elementów metody analogicznej Camillo Bortolato
osoba prowadząca: mgr Agnieszka Banaszek
zajęcia terapii pedagogicznej w zakresie matematyki (dzieci z ryzykiem dyskalkulii)
osoba prowadząca: mgr Agnieszka Banaszek
zajęcia terapii pedagogicznej z wykorzystaniem metody Warnkego
osoba prowadząca: mgr Bogusława Brzezińska
grupowe zajęcia wg programu edukacyjno-terapeutycznego ORTOGRAFFITI dla uczniów klas 4-6 SP – mające na celu podniesienie świadomości ortograficznej, rozwijanie funkcji wzrokowych i słuchowo‑językowych, pamięci, koordynacji wzrokowo-ruchowej i techniki czytania
osoba prowadząca: mgr Bogusława Brzezińska
„Matematyka bez trudności” – zajęcia terapeutyczne dla dzieci z klas IV‑VI z problemami edukacyjnymi oraz emocjonalnymi wynikającymi z niepowodzeń w uczeniu się matematyki
osoba prowadząca: mgr Danuta Piątkowska
zajęcia terapeutyczne dla dzieci z głęboką dysleksją rozwojową powodującą problemy edukacyjne, emocjonalne, zaburzenia zachowania
osoba prowadząca: mgr Danuta Piątkowska
indywidualne konsultacje z zakresu podnoszenia efektywności uczenia się dla uczniów szkół podstawowych
osoba prowadząca: mgr Jowita Szabelska-Żołnierzak
terapia Integracji Sensorycznej
osoby prowadzące: mgr Aleksandra Bretner, mgr Bogusława Brzezińska, mgr Katarzyna Grzywacz
terapia krótkoterminowa problemów adaptacyjnych, emocjonalnych i wychowawczych
osoby prowadzące: mgr Barbara Wardaszko, mgr Wanda Michalak (dzieci z Zespołem Aspergera)
spotkania / rozmowy wspierające w trudnych sytuacjach życiowych i szkolnych
osoba prowadząca: mgr Beata Michalik
indywidualne konsultacje dla dzieci z problemami emocjonalnymi
osoba prowadząca: mgr Barbara Wardaszko.

Skip to content