diagnoza

prowadzona w szczególności w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz wskazania sposobu rozwiązania tego problemu

terapia

 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci z trudnościami w uczeniu się – indywidualne lub w małych grupach

  prowadzące: mgr Bogusława Brzezińska, mgr Marta Kielak-Kalinowska, mgr Małgorzata Przybysz, mgr Małgorzata Nowak-Boruc

 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z elementami treningu funkcji wzrokowych dla dzieci z trudnościami w uczeniu się – indywidualne lub w małych grupach

  prowadząca: mgr Jowita Szabelska-Żołnierzak

 • zajęcia terapii pedagogicznej – indywidualne lub w małych grupach, dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu

  prowadzące: mgr Bogusława Brzezińska, mgr Marta Kielak-Kalinowska, mgr Małgorzata Przybysz, mgr Małgorzata Nowak-Boruc

 • zajęcia terapii pedagogicznej z wykorzystaniem metody Warnkego

  osoba prowadząca: mgr Bogusława Brzezińska

 • zajęcia ogólnostymulujące dla dzieci z opóźnionym rozwojem poznawczym– zajęcia indywidualne

  prowadząca: mgr Marta Kędzierska mgr Maria Romejko-Duch, mgr Aneta Szmyt

 • zajęcia stymulujące rozwój emocjonalno-społeczny – zajęcia indywidualne

  prowadząca: mgr Marta Kędzierska, mgr Maria Romejko-Duch

 • zajęcia terapeutyczne usprawniające funkcje słuchowo-językowe dla dzieci z głęboką dysleksją rozwojową (dla uczniów klas IV-VIII)

  prowadząca: mgr Danuta Piątkowska

 • zajęcia terapeutyczne usprawniające funkcje percepcyjno-motoryczne dla dzieci z głęboką dysleksją rozwojową (dla uczniów klas IV-VIII)

  prowadząca: mgr Danuta Piątkowska

 • zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne (dla dzieci w młodszym wieku szkolnym)– zajęcia indywidualne

  prowadzące: mgr Bogusława Brzezińska, mgr Marta Kielak-Kalinowska

 • zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne (dla uczniów klas IV-VIII)

  prowadząca: mgr Danuta Piątkowska

 • zajęcia usprawniające sensomotorycznie – terapia Integracji Sensorycznej – zajęcia indywidualne

  prowadzące: mgr Aleksandra Bretner, mgr Bogusława Brzezińska

 • zajęcia grupowe dla dzieci nieśmiałych (w II semestrze po zebraniu grupy)

  prowadzące: mgr Elżbieta Brzozowska-Uszyńska, mgr Marta Kędzierska

 • zajęcia grupowe dla uczniów klas 4-8 SP mające na celu podniesienie świadomości ortograficznej, rozwijanie funkcji wzrokowych i słuchowo językowych, pamięci, koordynacji wzrokowo-ruchowej i techniki czytania w oparciu o program edukacyjno-terapeutyczny „Ortograffiti”

  prowadząca: mgr Bogusława Brzezińska, mgr Małgorzata Przybysz

 • zajęcia – terapia ręki

  prowadząca: mgr Aneta Szmyt

 • terapia logopedyczna – indywidualna

  prowadzące: mgr Elżbieta Rafalik, mgr Anna Dobrowolska-Gaj

 • konsultacje logopedyczne – indywidualne

  prowadzące: mgr Elżbieta Rafalik, mgr Anna Dobrowolska-Gaj

Skip to content