Informacje dla uczniów i studentów Zapoznaj się


Informacje dla rodziców Zapoznaj się


Porady: Ochrona przed koronawirusem Zapoznaj się


Informacje o funkcjonowaniu Poradni na terenie Powiatu Wołomińskiego Tutaj


Apel Głównego Inspektora Sanitarnego


Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych


Rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych – więcej pod adresem Tutaj


Zalecenia które pomogą uniknąć zarażeniem koronawirusa – więcej szczegółów Tutaj

Skip to content