Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana bezpośrednio rodzicom

 • warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców – cykl 10 spotkań prowadzące: mgr Barbara Wardaszko, mgr Beata Michalik
 • rodzeństwo bez rywalizacji warsztaty dla rodziców – cykl 8 spotkań prowadzące: mgr Barbara Wardaszko, mgr Beata Michalik
 • indywidualne spotkania terapeutyczne prowadząca: mgr Barbara Wardaszko

Ponadto, oprócz cyklicznych zajęć terapeutycznych oferujemy pomoc w formie: konsultacji dla rodziców/opiekunów:

 • dzieci objętych rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym, pod kątem gotowości szkolnej, ułatwiające podjęcie decyzji o rozpoczęciu edukacji szkolnej
  prowadzące: psychologowie Poradni

 • dzieci z grupy ryzyka dysleksji
  prowadzące: psychologowie i pedagodzy Poradni

 • dzieci przewlekle chorych
  prowadząca: mgr Wanda Michalak

 • interpretacji opinii i zaleceń postdiagnostycznych
  prowadzący: wszyscy specjaliści Poradni

 • dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym dot. sposobów wspierania rozwoju
  prowadzące: psychologowie i pedagodzy Poradni

 • dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki
  prowadzące: mgr Danuta Piątkowska, mgr Bogusława Brzezińska mgr Marta Kielak-Kalinowska
Skip to content