Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana bezpośrednio rodzicom

 • warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców – cykl 10 spotkań
  osoby prowadzące: mgr Barbara Wardaszko, mgr Beata Michalik
 • rodzeństwo bez rywalizacji warsztaty dla rodziców – cykl 8 spotkań
  osoby prowadzące: mgr Barbara Wardaszko, mgr Beata Michalik 
 • grupa wsparcia dla rodzicielstwa zastępczego
  osoba prowadząca: mgr Beata Michalik

Ponadto oferujemy pomoc w formie:

 • konsultacji dla rodziców/opiekunów:
  • dzieci z grupy ryzyka dysleksji
   osoby prowadzące: mgr Agnieszka Banaszek, mgr Bogusława Brzezińska, mgr Danuta Piątkowska, mgr Barbara Wardaszko, mgr Elżbieta Brzozowska-Uszyńska, mgr Maria Romejko-Duch
  • dzieci przewlekle chorych
   osoby prowadzące: mgr Agnieszka Banaszek, mgr Wanda Michalak, mgr Maria Romejko-Duch
  • dzieci w wieku przedszkolnym, dot. interpretacji opinii i zaleceń postdiagnostycznych
   wszyscy specjaliści Poradni
  • dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym dot. sposobów wspierania rozwoju i stymulacji
   wszyscy specjaliści Poradni
  • dzieci zdolnych
   osoby prowadzące: mgr Jowita Szabelska-Żołnierzak, mgr Danuta Piątkowska, mgr Marta Jakubowska-Dudek
  • dzieci w starszym wieku szkolnym dot. sposobów pracy z dzieckiem dyslektycznym w domu
   osoby prowadzące: mgr Bogusława Brzezińska, mgr Danuta Piątkowska, 
  • dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki
   osoby prowadzące: mgr Danuta Piątkowska, mgr Agnieszka Banaszek, mgr Maria Romejko-Duch
  • dzieci i młodzieży z problemami emocjonalnymi i adaptacyjnymi
   osoby prowadzące: mgr Barbara Wardaszko, mgr Maria Romejko-Duch
  • dzieci nieśmiałych
   osoby prowadzące: mgr Elżbieta Brzozowska-Uszyńska, mgr Marta Kędzierska, mgr Maria Romejko-Duch
 • wykładów i prelekcji, zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem przez rodziców lub szkoły
Skip to content