Misja

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna znajduje się Wołominie i powstała we wrześniu 1966 roku i obecnie od 2012 roku ma siedzibę w Wołominie przy ulicy Legionów 85. Nasza poradnia udziela dzieciom, młodzieży, ich rodzicom i nauczycielom rzetelnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Pomaga w osiąganiu kolejnych etapów rozwojowych, jak też w przezwyciężaniu trudności szkolnych i kłopotów osobistych. Jesteśmy po to, by działać rozumieć, wspierać i pomagać. Każdego traktujemy indywidualnie, zapewniając dyskrecję. Misja poradni oparta jest o cel nadrzędny, jakim jest dobro klienta poradni.

Wizja

NASI PRACOWNICY
Naszą pracą chcemy wspierać nauczycieli i rodziców w działaniach wychowawczych i dydaktycznych. Dążymy do zwiększania efektywności swoich działań poprzez doskonalenie własnych umiejętności pomagania, głębszego rozpoznania potrzeb środowiska oraz oferowania pomocy adekwatnej do oczekiwań naszych klientów. Prowadzimy działalność diagnostyczną, terapeutyczną, profilaktyczną, wychowawczą, doradczą i edukacyjną. Jesteśmy placówką, której kadra stale podnosi swoje umiejętności i kwalifikacje tak, by możliwa była efektywna realizacja różnorodnych form pomocy odpowiadająca oczekiwaniom klientów. Dysponujemy kadrą pracowników otwartych i tolerancyjnych wobec potrzeb klientów poradni. Ulepszamy warunki pracy poprzez uaktualnianie pomocy dydaktycznych. Doskonalimy warsztat pracy, dążąc tym samym do wysokiego poziomu pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej. Samodzielnie tworzymy i realizujemy programy edukacyjne i profilaktyczne dla dzieci i młodzieży. Dbamy o rozwijanie komunikacji w naszym zespole oraz dobrą organizację pracy, w celu podnoszenia skuteczności naszych działań.

NASI KLIENCI
Jesteśmy placówką, w której szanujemy prawo każdego człowieka do odmienności myśli, poglądów, wyboru drogi życiowej i naszą rolę traktujemy, jako możliwość wspomagania i wspierania naszego klienta w jego rozwoju osobowym i intelektualnym. Szczególnie cenną dla nas wartością jest skuteczność pomocy udzielanej naszym klientom. Jesteśmy poradnią, która oferuje szeroki zakres różnych form pomocy, przeznaczonej dla zróżnicowanego kręgu odbiorców, uwzględniającej ich potrzeby – służymy pomocą dzieciom, młodzieży, ich rodzicom i opiekunom, nauczycielom i wychowawcom. Promując zdrowy styl życia i realizując programy profilaktyczne pragniemy zapobiegać patologiom społecznym.

NASI SOJUSZNICY
Aktywnie współpracujemy ze środowiskiem lokalnym i wspieramy je swoją działalnością psychoedukacyjną. Współpraca pracowników poradni z instytucjami wspomagającymi pozwala na kompleksowe podejście do problemów osób korzystających z naszych usług. Prowadzimy działalność edukacyjną dla instytucji zajmujących się dzieckiem i rodziną, w tworzeniu jednolitego systemu (kierunku) pomocy psychologiczno- pedagogicznej. Promujemy działania poradni w środowisku lokalnym. Włączamy się w realizację gminnych i powiatowych strategii oświatowych. Inspirujemy środowiska lokalnego do działania na rzecz dzieci, rodzin, wychowawców, nauczycieli. W ramach profilaktyki inspirujemy, koordynujemy, współuczestniczymy i podejmujemy działania w środowisku lokalnym. Wprowadzenie przemian edukacyjnych odbywa się przy wsparciu i współpracy samorządu terytorialnego oraz środowiska lokalnego.

Skip to content