Diagnoza

prowadzona w szczególności w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci, wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz wskazania sposobu rozwiązania tego problemu

Terapia

  • indywidualne zajęcia stymulujące osiągnięcie gotowości szkolnej dla dzieci realizujacych roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne
  • osoby prowadzące: mgr Bogusława Brzezińska, mgr Elżbieta Brzozowska-Uszyńska

  • grupowe zajęcia stymulujące funkcje słuchowe (cykl 10 spotkań – po zebraniu grupy)
  • Zajęcia dla dzieci realizujących roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne koncentrujące się na usprawnianiu słuchu fonematycznego.
    osoby prowadzące: mgr Aleksandra Bretner, mgr Elżbieta Rafalik

  • terapia Integracji Sensorycznej
  • osoby prowadzące: mgr Aleksandra Bretner, mgr Bogusława Brzezińska, mgr Katarzyna Grzywacz

  • konsultacje logopedyczne – indywidualne
  • osoby prowadzące: mgr Elżbieta Rafalik, mgr Anna Dobrowolska-Gaj

Skip to content