diagnoza

prowadzona w szczególności w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci, wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz wskazania sposobu rozwiązania tego problemu

terapia

 • zajęcia stymulujące rozwój emocjonalno-społeczny – zajęcia indywidualne

  prowadząca: mgr Marta Kędzierska

 • zajęcia ogólnostymulujące dla dzieci z opóźnionym rozwojem poznawczym– zajęcia indywidualne

  prowadząca: mgr Marta Kędzierska

 • zajęcia stymulujące osiągnięcie gotowości szkolnej dla dzieci realizujących roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne – zajęcia indywidualne

  prowadzące: mgr Elżbieta Brzozowska-Uszyńska, mgr Bogusława Brzezińska

 • zajęcia „Dobrego startu” dla dzieci realizujących roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne – zajęcia indywidualne lub w małej grupie

  prowadząca: mgr Elżbieta Brzozowska-Uszyńska

 • zajęcia usprawniające sensomotorycznie – terapia Integracji Sensorycznej – zajęcia indywidualne

  prowadzące: mgr Aleksandra Bretner, mgr Bogusława Brzezińska

 • grupowe zajęcia stymulujące funkcje słuchowe (cykl 8 spotkań – w II semestrze po zebraniu grupy) – zajęcia dla 5,6- latków koncentrujące się na usprawnianiu słuchu fonematycznego; prowadzone w formie zabawowej, często z wykorzystaniem muzyki

  prowadzące: mgr Aleksandra Bretner, mgr Elżbieta Rafalik

 • terapia logopedyczna – indywidualna

  prowadzące: mgr Elżbieta Rafalik, mgr Anna Dobrowolska-Gaj

 • konsultacje logopedyczne – indywidualne

  prowadzące: mgr Elżbieta Rafalik, mgr Anna Dobrowolska-Gaj

Skip to content