Diagnoza

prowadzona w szczególności w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz wskazania sposobu rozwiązania tego problemu

Terapia

indywidualne zajęcia/spotkania terapeutyczne dla młodzieży z problemami emocjonalnymi, wychowawczymi i zdrowotnymi
osoby prowadzące: mgr Barbara Wardaszko, mgr Beata Michalik, mgr Urszula Wasilków.
terapia krótkoterminowa problemów adaptacyjnych, emocjonalnych i wychowawczych
osoba prowadząca: mgr Dorota deVille
indywidualne konsultacje z zakresu podnoszenia efektywności uczenia się
osoba prowadząca: mgr Jowita Szabelska-Żołnierzak
trening koncentracji i pamięci, warsztaty (10 spotkań – po zebraniu grupy) zajęcia grupowe, warsztatowe, ukierunkowane na: poznawanie technik pamięciowych ułatwiających uczenie się, rozwijanie umiejętności efektywnej pracy z tekstem, przyswajanie metod relaksacji i wyciszenia, wykorzystywanie map myśli
osoba prowadząca: mgr Jowita Szabelska-Żołnierzak

Skip to content