diagnoza

prowadzona w szczególności w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz wskazania sposobu rozwiązania tego problemu

poradnictwo zawodowe indywidualne i grupowe
prowadzące: mgr Beata Michalik mgr Wanda Michalak

terapia

indywidualne zajęcia/spotkania terapeutyczne dla młodzieży z problemami emocjonalnymi, wychowawczymi i zdrowotnymi
prowadząca: mgr Barbara Wardaszko

Skip to content