Wychowawcy, nauczyciele, inni specjaliści

Oferujemy także pomoc psychologiczno-pedagogiczną nauczycielom, wychowawcom lub specjalistom w formie:

 • badań wstępne w klasach „0” – mgr Barbara Wardaszko
 • porad i konsultacji w odpowiedzi na bieżące zapotrzebowanie – wszyscy specjaliści Poradni
 • udziału w spotkaniach nauczycieli, wychowawców, specjalistów  (po dopełnieniu formalności organizacyjnych)
 • udziału w zebraniach rad pedagogicznych (po dopełnieniu formalności organizacyjnych)
  • wg indywidualnych potrzeb zgłaszanych do psychologa
  • praca z dzieckiem niepełnosprawnym, w tym autystycznym w przedszkolu, szkole ogólnodostępnej i integracyjnej
   osoba prowadząca: mgr Wanda Michalak
 • warsztatów, wykładów i prelekcji:
 1. Dyskalkulia rozwojowa – przyczyny, symptomy, sposoby pracy z uczniem z dyskalkulią lub ryzykiem dyskalkulii 
  osoby prowadzące: mgr Agnieszka Banaszek, mgr Danuta Piątkowska
 2. Zastosowanie technik efektywnej nauki w pracy nauczyciela (mapy myśli, techniki pamięciowe, koncentracja itp.)
  osoba prowadząca: mgr Jowita Szabelska-Żołnierzak
 3. Gotowość szkolna
  osoba prowadząca: mgr Barbara Wardaszko
 • prowadzenia mediacji – w zakresie problematyki opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym w szkole;
  osoba prowadząca: mgr Wanda Michalak
 • prowadzenie działań  z zakresu interwencji kryzysowych we współpracy z placówkami specjalistycznymi
 • działalności informacyjno-szkoleniowej w postaci opracowywania materiałów psychoedukacyjnych o tematyce edukacyjno-wychowawczej dostępnych w Poradni i i na stronie internetowej oraz materiałów przygotowywanych na potrzeby przeprowadzanych szkoleń, warsztatów
 • organizowania i prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia:
 • Cykliczne spotkania pedagogów i psychologów szkolnych
  organizacja: mgr Beata Michalik
 • Warsztaty dla nauczycieli, szkolenia rad pedagogicznych zgodnie z zapotrzebowaniem placówki
  organizacja: mgr Beata Michalik
Skip to content