Oferujemy także pomoc psychologiczno-pedagogiczną nauczycielom, wychowawcom lub specjalistom w formie:

 • porad i konsultacji w odpowiedzi na bieżące zapotrzebowanie
  – wszyscy specjaliści Poradni, w szczególności opiekujący się daną szkołą, placówką
 • udziału w spotkaniach nauczycieli, wychowawców, specjalistów (po dopełnieniu formalności organizacyjnych)
  – wg indywidualnych potrzeb zgłaszanych do psychologa opiekującego się szkołą/placówką (po dopełnieniu formalności organizacyjnych)
 • udziału w zebraniach rad pedagogicznych
  (po dopełnieniu formalności organizacyjnych)
 • prowadzenia mediacji – w zakresie problematyki opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym w szkole;
  prowadzący: mgr Wanda Michalak
 • interwencji kryzysowych
 • działalności informacyjno-szkoleniowej w postaci opracowywania materiałów psychoedukacyjnych o tematyce edukacyjno-wychowawczej dostępnych w Poradni i na stronie internetowej oraz materiałów przygotowywanych na potrzeby przeprowadzanych szkoleń, warsztatów
 • organizowania i prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia:
  • Pedagog terapeuta – jego rola, zadania i znaczenie w systemie pomocy uczniom z dysleksją, wymiana doświadczeń; spotkania pedagogów terapeutów szkół, przedszkoli i placówek z rejonu działania Poradni
   organizacja: mgr Bogusława Brzezińska, mgr Marta Kielak-Kalinowska

  • Cykliczne, comiesięczne spotkania pedagogów szkolnych
   organizacja: mgr Beata Michalik
Skip to content