diagnoza

prowadzona w szczególności w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci, wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz wskazania sposobu rozwiązania tego problemu

terapia

 • terapia logopedyczna – indywidualna

  prowadzące: mgr Elżbieta Rafalik, mgr Anna Dobrowolska-Gaj

 • konsultacje logopedyczne – indywidualne

  prowadzące: mgr Elżbieta Rafalik, mgr Anna Dobrowolska-Gaj

 • „Mama i ja”– zajęcia wspierające rozwój mowy dzieci dwu- i trzyletnich

  prowadząca: mgr Anna Dobrowolska-Gaj

 • zajęcia usprawniające sensomotorycznie – terapia Integracji Sensorycznej- zajęcia indywidualne

  prowadzące: mgr Aleksandra Bretner, mgr Bogusława Brzezińska

Skip to content