Diagnoza

prowadzona w szczególności w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci, wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz wskazania sposobu rozwiązania tego problemu

Terapia

  • konsultacje logopedyczne – indywidualne
    osoby prowadzące: mgr Elżbieta Rafalik, mgr Anna Dobrowolska-Gaj

  • terapia Integracji Sensorycznej
    osoby prowadzące: mgr Aleksandra Bretner, mgr Bogusława Brzezińska, mgr Katarzyna Grzywacz
Skip to content