Jubileusz 50-lecia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Wołominie

Uroczystość jubileuszu 50 lat istnienia i działalności Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołominie odbyła się
w dniu 5 października 2016 roku.
Współorganizatorem imprezy było Starostwo Powiatowe w Wołominie Starosta Pan Kazimierz Rakowski.
Program uroczystości obejmował:

 • uroczystą Mszę Świętą w kościele Matki Bożej Królowej Polski przy ulicy Kurkowej 35 w Wołominie,
 • otwarcie uroczystości Jubileuszu 50 lat Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołominie, które odbywało się w Zespole Szkół w Wołominie przy ulicy Legionów 85,
 • prezentację historii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołominie,
 • wykład okolicznościowy dr. n. med., mgr. Psychologii Pana Witolda Pawliczuka,
 • występ artystyczny,
 • poczęstunek,
 • zwiedzanie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołominie,
  • wpisy do Księgi Pamiątkowej,
  • rozdanie okolicznościowych pamiątek z okazji jubileuszu 50 – lat Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołominie.

Po Mszy świętej, w której uczestniczyli pracownicy oraz zaproszeni goście, otwarcia uroczystości dokonała Pani Dyrektor Mariola Kacprzak.
Obecnością nas zaszczycili:

 • Starosta Powiatu Wołomińskiego – Pan Kazimierz Rakowski,
 • Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Warszawie – Pani Renata Karwat,
 • Kierownik Wydziału Nadzoru Pedagogicznego z Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie – Pan Bronisław Michał Boryca,
 • Naczelnik Wydziału Kultury, Promocji i Sportu – Pani Katarzyna Pazio,
 • Wiceburmistrz Miasta Wołomin – Pan Robert Makowski,
 • w zastępstwie Burmistrza Miasta Kobyłka – Pani Monika Kalicka,
 • Burmistrz Miasta Zielonki – Pan Grzegorz Dudzik,
 • byli Dyrektorzy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołominie:
  • Pan Karol Małolepszy,
  • Pani Wanda Wardzyńska,
  • Pani Maria Koper,
 • Przedstawiciele Związków Zawodowych:
  • Przewodnicząca NSZZ „Solidarność” Sekcji Oświaty i Wychowania w Wołominie – Pani Jolanta Sawicka-Jurek,
  • Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Zarządu Oddziału Powiatowego w Wołominie – Pani Katarzyna Kadzidłowska,
 • Dyrektorzy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych z Powiatu Wołomińskiego,
 • Dyrektorzy z Zespołów Szkół Specjalnych z Powiatu Wołomińskiego,
 • Dyrektorzy z Zespołów Szkół Ponadgimnazjalnych z Powiatu Wołomińskiego,
 • Dyrektorzy ze Szkół Podstawowych z Powiatu Wołomińskiego,
 • Dyrektorzy z Zespołów Szkół z Powiatu Wołomińskiego,
 • Dyrektorzy przedszkoli z Powiatu Wołomińskiego,
 • Dyrektor Powiatowej Biblioteki,
 • Dyrektorzy Powiatowych Instytucji z Powiatu Wołomińskiego,
 • oraz pozostali goście.

Pani dyrektor ogromnie cieszyła się, że tak liczne grono ważnych dla nas gości zaszczyciło nas swoją obecnością na Jubileuszu 50 istnienia naszej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołominie. Uroczystość była też pretekstem, aby w tej sali zebrali się ludzie, którzy decydują, bądź decydowali o jakości edukacji w naszym Powiecie Wołomińskim – „Jesteście Państwo bardzo ważnymi osobami, cieszymy się, że możemy z Wami się spotkać i z Wami uroczystość obchodzić”. Obecność gości świadczy o tym, że poradnia tworzy dobry lokalny klimat i cieszy się ona odpowiednią renomą.
Przedstawiciele wymienionych instytucji i placówek zabierając głos składali gratulacje i życzenia na ręce Pani Dyrektor Marioli Kacprzak, wręczając okolicznościowe upominki i pamiątki.


Następnie Pani Dyrektor w swoim wystąpieniu przybliżyła historię i zadania Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołominie, wprowadzając w temat kolejnego punktu programu, którym była prezentacja – historia Poradni.
Prezentację przedstawiła Pani Beata Michalik – pedagog Poradni. Przekazała zgromadzonym osobom wiele ciekawych informacji na temat historii, rozwoju, kolejnych lokalizacji, byłych dyrektorów kierujących placówką na przestrzeni 50 lat jej istnienia. Druga część prezentacji poświęcona była przybliżeniu działalności Poradni w czasie obecnym. Zaprezentowano najważniejsze obszary działania, takie jak diagnoza, orzecznictwo, różne rodzaje poradnictwa i terapii, a także ciekawe, nowatorskie przedsięwzięcia, które są realizowane w Poradni. Najciekawsze z nich to współpraca międzynarodowa, wzbogacanie form terapii, udział w projektach ministerialnych i działaniach na szczeblu ogólnopolskim.


Kolejnym punktem programu był wykład okolicznościowy wygłoszony przez  dr. n. med. mgr. Psychologii Pana Witolda Pawliczuka. Tematem wykładu był Zespół Aspergera, jako zaburzenie funkcjonowania coraz częściej spotykane wśród uczniów i osób w naszym otoczeniu. Tematyka wykładu dotyczyła historii, rozpoznawania problemu oraz form pomocy i wspierania osób z Zespołem Aspergera w środowisku szkolnym.
Bardzo pięknym i emocjonalnym punktem programu był występ artystyczny współprzygotowany przez: uczniów Prywatnej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. W. Lutosławskiego w Wołominie przy ulicy Legionów 85 pod kierunkiem – Pana Dyrektora Pawła Rozbickiego, instruktorów Panią Monikę Kisła oraz Panią Annę Klamczyńską i młodych aktorów z „Teatru przy Fabryczce” oraz dzieci z Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Konopnickiej z siedzibą w Wołominie przy ulicy Legionów 85.
Przedstawienie nawiązujące do problemów współczesnej rodziny, dzieci pozbawionych zainteresowania rodziców było dla wszystkich okazją do refleksji osobistej i zawodowej. Przedstawieniu towarzyszyła muzyka wykonywana przez kwartet uczniów szkoły muzycznej.


Kolejne punkty programu realizowane były już bezpośrednio w lokalu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołominie przy ulicy Legionów 85, gdzie przygotowany został uroczysty poczęstunek. Był to również czas, w którym goście mieli okazję i możliwość zwiedzać pomieszczenia Poradni, oglądać gabinety i sale do terapii, a także rozmawiać z pracownikami na interesujące ich tematy. Wygląd  i wyposażenie Poradni były oceniane przez gości bardzo pozytywnie, wiele osób przekazywało wyrazy uznania za zmiany, jakie dokonały się w tej placówce w ostatnich latach.


Miłym akcentem kończącym uroczystości były wpisy gości do księgi pamiątkowej oraz przekazywanie uczestnikom pamiątek jubileuszu 50 lat Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wołominie.

Skip to content