Drukuj

Wychowawcy, nauczyciele, inni specjaliści

Oferujemy także pomoc psychologiczno-pedagogiczną nauczycielom, wychowawcom lub specjalistom w formie:

  • porad i konsultacji w odpowiedzi na bieżące zapotrzebowanie – wszyscy specjaliści Poradni
  • udziału w spotkaniach nauczycieli, wychowawców, specjalistów  (po dopełnieniu formalności organizacyjnych)
  • udziału w zebraniach rad pedagogicznych (po dopełnieniu formalności organizacyjnych)
    • wg indywidualnych potrzeb zgłaszanych do psychologa
    • praca z dzieckiem niepełnosprawnym, w tym autystycznym w przedszkolu, szkole ogólnodostępnej i integracyjnej
      osoby prowadzące: mgr Bogusława Badowska-Worowska, mgr Wanda Michalak
  • warsztatów, wykładów i prelekcji:
  1. Dyskalkulia rozwojowa – przyczyny, symptomy, sposoby pracy z uczniem z dyskalkulią lub ryzykiem dyskalkulii 
    osoby prowadzące: mgr Danuta Piątkowska, mgr Agnieszka Banaszek
  2. Zastosowanie technik efektywnej nauki w pracy nauczyciela (mapy myśli, techniki pamięciowe, koncentracja itp.)
    osoba prowadząca: mgr Jowita Szabelska-Żołnierzak
  3. Gotowość szkolna
    osoba prowadząca: mgr Barbara Wardaszko
  • prowadzenia mediacji – w zakresie problematyki opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym w szkole;
    osoba prowadząca: mgr Wanda Michalak
  • prowadzenie działań  z zakresu interwencji kryzysowych we współpracy z placówkami specjalistycznymi
  • działalności informacyjno-szkoleniowej w postaci opracowywania materiałów psychoedukacyjnych o tematyce edukacyjno-wychowawczej dostępnych w Poradni i i na stronie internetowej oraz materiałów przygotowywanych na potrzeby przeprowadzanych szkoleń, warsztatów
  • organizowania i prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia:
  1. Cykliczne, comiesięczne spotkania pedagogów szkolnych
    organizacja: mgr Beata Michalik
  2. Pedagog terapeuta – jego rola, zadania i znaczenie w systemie pomocy uczniom z dysleksją, wymiana doświadczeń; spotkania pedagogów terapeutów szkół, przedszkoli i placówek z rejonu działania Poradni organizowane w ramach Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji
    organizacja: mgr Bogusława Brzezińska
Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration from FCT