Drukuj

uczniowie szkoły podstawowej

diagnoza

prowadzona w szczególności w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz wskazania sposobu rozwiązania tego problemu

terapia

 • zajęcia terapii pedagogicznej – indywidualne  lub w małych grupach
  osoby prowadzące: mgr Bogusława Brzezińska, mgr Agnieszka Banaszek, mgr Jowita Szabelska-Żołnierzak, mgr Barbara Wardaszko 
 • zajęcia, konsultacje logopedyczne – indywidualne
  osoby prowadzące: mgr Elżbieta Rafalik, mgr Anna Dobrowolska-Gaj
 • rozwijanie kompetencji matematycznych dzieci 7-9-letnich klasy 1-3 SP - autorski program edukacyjno–terapeutyczny w szczególności dla dzieci o obniżonym poziomie myślenia arytmetycznego, grafomotoryki lub funkcji wzrokowo-przestrzennych z wykorzystaniem elementów metody analogicznej Camillo Bortolato
  osoba prowadząca: mgr Agnieszka Banaszek
 • zajęcia terapii pedagogicznej w zakresie matematyki (dzieci z ryzykiem dyskalkulii)
  osoba prowadząca: mgr Agnieszka Banaszek
 • zajęcia terapii pedagogicznej z wykorzystaniem metody Warnkego
  osoba prowadząca: mgr Bogusława Brzezińska
 • grupowe zajęcia wg programu edukacyjno-terapeutycznego ORTOGRAFFITI dla uczniów klas 4-6 SP - mające na celu podniesienie świadomości ortograficznej, rozwijanie funkcji wzrokowych i słuchowo‑językowych, pamięci, koordynacji wzrokowo-ruchowej i techniki czytania
  osoba prowadząca: mgr Bogusława Brzezińska
 • "Matematyka bez trudności" - zajęcia terapeutyczne dla dzieci z klas IV‑VI z problemami edukacyjnymi oraz emocjonalnymi wynikającymi z niepowodzeń w uczeniu się matematyki
  osoba prowadząca: mgr Danuta Piątkowska
 • zajęcia terapeutyczne dla dzieci z głęboką dysleksją rozwojową powodującą problemy edukacyjne, emocjonalne, zaburzenia zachowania
  osoba prowadząca: mgr Danuta Piątkowska
 • indywidualne konsultacje z zakresu podnoszenia efektywności uczenia się dla uczniów szkół podstawowych 
  osoba prowadząca: mgr Jowita Szabelska-Żołnierzak
 • terapia Integracji Sensorycznej
  osoby prowadzące: mgr Aleksandra Bretner, mgr Bogusława Brzezińska, mgr Katarzyna Grzywacz
 • terapia krótkoterminowa problemów adaptacyjnych, emocjonalnych i wychowawczych
  osoby prowadzące: mgr Barbara Wardaszko, mgr Wanda Michalak (dzieci z Zespołem Aspergera)
 • spotkania / rozmowy wspierające w trudnych sytuacjach życiowych i szkolnych
  osoba prowadząca: mgr Beata Michalik
 • indywidualne konsultacje dla dzieci z problemami emocjonalnymi
  osoba prowadząca: mgr Barbara Wardaszko.
   
Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration from FCT