Drukuj

dzieci w wieku przedszkolnym

diagnoza

prowadzona w szczególności w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci, wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz wskazania sposobu rozwiązania tego problemu

terapia

 • indywidualne zajęcia stymulujące osiągnięcie gotowości szkolnej dla dzieci realizujacych roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne
   osoby prowadzące: mgr Bogusława Brzezińska, mgr Elżbieta Brzozowska-Uszyńska
 • grupowe zajęcia stymulujące funkcje słuchowe (cykl 10 spotkań - po zebraniu grupy)
  Zajęcia dla dzieci realizujących roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne koncentrujące się na usprawnianiu słuchu fonematycznego.
  osoby prowadzące: mgr Aleksandra Bretner, mgr Elżbieta Rafalik
 • terapia Integracji Sensorycznej
  osoby prowadzące: mgr Aleksandra Bretner, mgr Bogusława Brzezińska, mgr Katarzyna Grzywacz
 • konsultacje logopedyczne – indywidualne
  osoby prowadzące: mgr Elżbieta Rafalik,  mgr Anna Dobrowolska-Gaj
   
Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration from FCT