Drukuj

uczniowie szkół średnich (liceum, technikum) oraz szkół branżowych

diagnoza

prowadzona w szczególności w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz wskazania sposobu rozwiązania tego problemu
 

terapia

 • indywidualne zajęcia/spotkania terapeutyczne dla młodzieży z problemami emocjonalnymi, wychowawczymi i zdrowotnymi
  osoby prowadzące: mgr Barbara Wardaszko, mgr Beata Michalik, mgr Urszula Wasilków.
 • terapia krótkoterminowa problemów adaptacyjnych, emocjonalnych i wychowawczych
  osoba prowadząca: mgr Dorota deVille
 • indywidualne konsultacje z zakresu podnoszenia efektywności uczenia się
  osoba prowadząca: mgr Jowita Szabelska-Żołnierzak
 • trening koncentracji i pamięci, warsztaty (10 spotkań - po zebraniu grupy) zajęcia grupowe, warsztatowe, ukierunkowane na: poznawanie technik pamięciowych ułatwiających uczenie się, rozwijanie umiejętności efektywnej pracy z tekstem, przyswajanie metod relaksacji i wyciszenia, wykorzystywanie map myśli
  osoba prowadząca: mgr Jowita Szabelska-Żołnierzak
Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration from FCT