Drukuj

dzieci w wieku 0-4

diagnoza

prowadzona w szczególności w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci, wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz wskazania sposobu rozwiązania tego problemu

terapia                  

  • konsultacje logopedyczne – indywidualne
    osoby prowadzące: mgr Elżbieta Rafalik, mgr Anna Dobrowolska-Gaj
  • terapia Integracji Sensorycznej
    osoby prowadzące: mgr Aleksandra Bretner, mgr Bogusława Brzezińska, mgr Katarzyna Grzywacz
Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration from FCT