Drukuj

Misja i wizja

KONCEPCJA PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W WOŁOMINIE

"Nasza wiedza zaangażowanie i działanie -
                                             na rzecz potrzeb młodego pokolenia"
                                                                                dyrektor Mariola Kacprzak

MISJA

PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W WOŁOMINIE

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna znajduje się Wołominie i powstała we wrześniu 1966r. Od 1991r. do czerwca 2011r. funkcjonował punkt zamiejscowy w Radzyminie.
Nasza poradnia udziela dzieciom, młodzieży, ich rodzicom i nauczycielom rzetelnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Pomaga w osiąganiu kolejnych etapów rozwojowych,  jak też w przezwyciężaniu trudności szkolnych i kłopotów osobistych. Jesteśmy po to, by działać rozumieć, wspierać i pomagać. Każdego traktujemy indywidualnie, zapewniając dyskrecję. Misja poradni oparta jest o cel nadrzędny, jakim jest dobro klienta poradni.

WIZJA

PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W WOŁOMINIE

NASI PRACOWNICY

Naszą pracą chcemy wspierać nauczycieli i rodziców w działaniach wychowawczych i dydaktycznych.
Dążymy do zwiększania efektywności swoich działań poprzez doskonalenie własnych umiejętności pomagania, głębszego rozpoznania potrzeb środowiska oraz oferowania pomocy adekwatnej do oczekiwań naszych klientów.
Prowadzimy działalność diagnostyczną, terapeutyczną, profilaktyczną, wychowawczą, doradczą i edukacyjną.
Jesteśmy placówką, której kadra stale podnosi swoje umiejętności i kwalifikacje tak, by możliwa była efektywna realizacja różnorodnych form pomocy odpowiadająca oczekiwaniom klientów.
Dysponujemy kadrą pracowników otwartych i tolerancyjnych wobec potrzeb klientów poradni.
Ulepszamy warunki pracy poprzez uaktualnianie pomocy dydaktycznych.
Doskonalimy warsztat pracy, dążąc tym samym do wysokiego poziomu pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej.
Samodzielnie tworzymy i realizujemy programy edukacyjne i profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.
Dbamy o rozwijanie komunikacji w naszym zespole oraz dobrą organizację pracy, w celu podnoszenia skuteczności naszych działań.

NASI KLIENCI

Jesteśmy placówką, w której szanujemy prawo każdego człowieka do odmienności myśli, poglądów, wyboru drogi życiowej i naszą rolę traktujemy, jako możliwość wspomagania i wspierania naszego klienta w jego rozwoju osobowym i intelektualnym.
Szczególnie cenną dla nas wartością jest skuteczność pomocy udzielanej naszym klientom.
Jesteśmy poradnią, która oferuje szeroki zakres różnych form pomocy, przeznaczonej dla zróżnicowanego kręgu odbiorców, uwzględniającej ich potrzeby - służymy pomocą dzieciom, młodzieży, ich rodzicom i opiekunom, nauczycielom i wychowawcom.
Promując zdrowy styl życia i realizując programy profilaktyczne pragniemy zapobiegać patologiom społecznym.

NASI SOJUSZNICY

Aktywnie współpracujemy ze środowiskiem lokalnym i wspieramy je swoją działalnością psychoedukacyjną. Współpraca pracowników poradni z instytucjami wspomagającymi pozwala na kompleksowe podejście do problemów osób korzystających z naszych usług.
Prowadzimy działalność edukacyjną dla instytucji zajmujących się dzieckiem i rodziną, w tworzeniu jednolitego systemu (kierunku) pomocy psychologiczno- pedagogicznej.
Promujemy działania poradni w środowisku lokalnym.
Włączamy się w realizację gminnych i powiatowych strategii oświatowych.
Inspirujemy środowiska lokalnego do działania na rzecz dzieci, rodzin, wychowawców, nauczycieli.
W ramach profilaktyki inspirujemy, koordynujemy, współuczestniczymy i podejmujemy działania w środowisku lokalnym.
Wprowadzenie przemian edukacyjnych odbywa się przy wsparciu i współpracy samorządu terytorialnego oraz środowiska lokalnego.
 
Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla | Design Inspiration from FCT